Klubbens ledelse

Forretningsudvalget og bestyrelsen

Vores Forretningsudvalg

Nano Goosmann

Formand

Björn Drube

Naestformand

Grethe Andersen

Sekretær

Alexander Rambow

Kasserer

Vores Afdelingsledere

Michael Eybye

Kajakpoloafdelingen

Fabian Müller

Husudvalget

Jannika Müller

Ungdomsledelse

Uwe Brodersen

Roafdelingen

Thorkild Tönnsen

Kajakafdelingen

Louise B. Risager

PR-Afdelingen