Generalforsamling

Flensborg Roklub søndag den 3. februar 2019 i klubhuset

kl. 12.30 – 14.30 Førstehjælpskursus

Inden generalforsamlingen for alvor går i gang, er der tilbud om et opfriskningskursus i førstehjælp omkring underafkøling og almindelig hjerte-lunge redning ved hjertestop.

Undervejs serveres der kaffe og småkager.

Kl. 15.00 Generalforsamling

Dagsorden

      a. Valg af dirigent
      b. Valg af protokolfører
      c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
      d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og revisionsberetningen samt godkendelse af regnskabet
      e. Behandling af indkommende forslag
      f. Næste års mål og aktiviteter
            a. Nye udvalg
                  i. IT-udvalg
                  ii. Legat udvalg
            b. SUP – Stand Up Paddling
      g. Fastsættelse af kontingent og indskud
      h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf. § 6.4.1
      i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets medlemmer jvf. § 6.5.1
      j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf. § 6.2
            a. Formand
            b. Sekretær
      k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8
      l. Eventuelt 

Næstformandens ord: