Næstformanden fortæller

Nye udvalg, nyt initiativ og valg til formandsposten

Der er rigtig mange gode grunde til at bakke op om generalforsamlingen i Flensborg Roklub på søndag den 3. februar, siger næstformand Bjørn Drube, der på vegne af formanden vil aflægge bestyrelsens beretning. I sommers rykkede Nano som bekendt teltpælene op og flyttede til München for at følge sine karrieredrømme, og da 2019 både er valgår, og Nano ikke genopstiller, skal der vælges ny formand.

Når ulykken sker

Som noget helt nyt tilbyder Roklubben den søndag et genopfriskningskursus i førstehjælp, der er lagt i eftermiddagstimerne inden generalforsamlingen.

  • Vi fokuserer på førstehjælp ved underafkøling og ved hjertestop. Underafkøling er et decideret søsportsrelateret tema og førstehjælp ved hjertestop ved man jo aldrig, hvornår man får brug for. Så er det godt at vide, hvad der skal gøres, siger næstformanden.

På generalforsamlingen skal der også findes frivillige til to nye udvalg. Bestyrelsen foreslår et IT- og et Legatudvalg, der skal tage sig af opgaverne indenfor de to områder.

  • Roklubbens politik er, at alle medlemmerne skal aftjene et vist kontingent af arbejdstimer, og den indsats kan fint ligge i disse udvalg, siger Bjørn Drube.

Nyt tilbud

SdU har købt ”boards” med planer om at tilbyde kurser i SUP – Stand Up Paddling, og det vil jo være helt naturligt at lægge den sportsgren ind under Roklubben.  Parkeringsproblemer ved klubhuset er også et tema, der vil blive vendt på den kommende generalforsamling

Så vel mødt ved Østersøbadet /Ostseebad