Sidste nyt fra Flensborg Roklub

Læs mere om hvad der sker i Flensborg Roklub og vores forskellige afdelinger

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

Adventshilsen

Adventshilsen

Flensborg Roklub og bestyrelsen ønsker alle en glædelig og fredelig adventstid. For naturligvis ses vi igen – men pandemien er over os; og alt tyder på, at den først slækker sit jerngreb en gang i det nye år. Så Roklubben ligger øde hen. Ingen lys i vinduerne, ingen...

læs mere

Lock Down No.2

Sidste weekend (25.10.2020) var vi stadig i den heldige situation, og afsluttede roklubbens sommersæson 2020 med vores traditionelle standerstrygning. I fredags blev broklappen løftet op, men nu kommer den længe frygtede Lock Down nr. 2. Det betyder, at fra på mandag...

læs mere

Standerstygning 25.10.2020

Flensborg Roklub inviterer til Standerstrygning den 25.10.2020 Kl. 14 en sidste rotur Kl. 16 Standerstrygning Såfremt corona-situationen tillader det, vil klubben byde på kaffe/kage/æbleskiver i bådehallen. Vel mødt!

læs mere

Indmeldelsesblanket

Vi har skiftet vores software til at håndtere medlemskartoteket. Nogle Medlemmer vil blive opfordret til at udfylde en ny blanket med bankoplysninger. Ligeledes kan nye medlemmer bruge denne blanket til at søge et medlemskab i roklubben. Indmeldelses Flensborg...

læs mere
Kajak introkursus

Kajak introkursus

Lørdag den 22.8. og 29.8. kl. 9.00 til 16.00 En intensiv introduktion til at ro kajak i Flensborg Roklub• 22.8. er prøvedag og koster 20€• 29.8. kan du fortsætte, når du har meldt dig ind i klubben. Du kan herefter deltage i de ugentlige kajak-aftener, hvor man ror...

læs mere
Så er standeren sat

Så er standeren sat

Kære venner og medlemmer I mange uger har vi kun kigget ud på Flensborg Fjord, men nu er bliver det anderledes. Fra i morgen, mandag den 4. maj, har vi igen lov til at tage ud på vandet. Derfor har vi i dag hejst Flensborg Roklubs stander og der med åbnet for...

læs mere

Corona

Kære medlemmer Jeg skriver beskeden lige på tysk og dansk så alle forstår indholdet: Freitag hat die Landesregierung einen Erlass beschlossen, der folgendes beinhaltet: Alle Zusammenkünfte in Sportvereinen sind absofort untersagt, dies betrifft Tätigkeiten an Land und...

læs mere

Tillykke med guldåren

TillykkeGuldåren er roklubbens fornemme æresbevis og søndag den 2. februar 2020 gik den til to meget aktive roere: Paul Grant for sine 2.696 kilometer på vandet og Monika Kienass med 1.680 kilometer. Et kig i annalerne viser, at det er over 20 år siden Flensborg...

læs mere

Sauna & generalforsamling

Generalforsamling 2020 Indkaldelse til generalforsamling i Flensborg Roklub Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den årlige generalforsamling på Søndag den 2. februar i Klubhuset. Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før...

læs mere

Generalforsamling

Dagsorden

Flensborg Roklub Generalforsamling 2020
Sted: Flensborg Roklub
Dato: 02.02.2020
Tid: Kl. 14.00
a. Valg af dirigent
b. Valg af protokolfører
c. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning
d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og revisionsberetningen samt godkendelse af regnskabet
e. Behandling af indkommende forslag
a. Vedtægtsændringer (Se bilag)
f. Næste års mål og aktiviteter
g. Fastsættelse af kontingent og indskud
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud
h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf. § 6.4.1
i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets medlemmer jvf. § 6.5.1
a. Bestyrelsen foreslår Tilla Rebsdorf
j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf. § 6.2
a. Næstformand
b. Kasserer
k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8
l. Eventuelt

læs mere

Standerhejsning

Sæson 2019 - Nu er fjorden åben Den sidste søndag i marts lod Flensborg Roklub standeren gå til tops på klubhuset ved Østersøbadet, og dermed er sæsonen på fjorden åbnet. Efter måneder i vinterhi under bådehallens tag begyndte dagen da også traditionen tro med...

læs mere

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Flensborg Roklub Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den årlige generalforsamling Søndag den 2. februar i Klubhuset. Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før generalforsamlingen. Her inviterer...

læs mere

Vedtægtsændringer

Forslag til ændring - teksten med feder bogstaver er de nye forslag: §1.Navn og almene forhold Klubbens navn er Flensborg Roklub med hjemsted i Flensborg. Klubben er stiftet den 28. juni 1935. Klubbens sprog er dansk. Klubbens stander er: To blå løver på gul bund med...

læs mere

Generalforsamling i Flensborg Roklub

Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den årlige generalforsamling  Søndag den 2. februar i Klubhuset. Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før generalforsamlingen. Her inviterer vores nye Mandags Sauna Gruppe til en afslappende...

læs mere

50 år og stadig som ny Solen skinnede den søndag i maj 1969, da Hytten i Roiskov blev indviet. Efter mange års arbejde havde roerne i Flensborg Roklub fået et værested på Broagerland. Hyttens historie Der var engang. Sådan begynder alle gode eventyr og sådan begynder...

læs mere

Vinterroning Hele vinteren igennem mødes roerne hver tirsdag morgen klokken 8, rykker bådene ud af klubhuset og tager en stille morgentur på Flensborg Fjord. Vi er en lille fast flok, der hele sidste vinter mødtes ved dagens begyndelse, og fik nogle utrolig smukke...

læs mere

Tilmeld dig nu vores nyhedsbrev

* indicates required