Bestyrelsens beretning

 

Generalforsamling Flensborg Roklub 3. februar 2019

Bestyrelsens Beretning sæson 2018

Rekordsommeren 2018 satte også præg på livet i roklubben. Lige meget hvornår var der medlemmer i klubben, der nød det gode sommervejr med en tur på vandet eller fællesskabet i klubhuset.

For første gang i mange år har alle 3 voksenafdelinger fået nye medlemmer. Det skyldes primært en kæmpe indsats af trænere og instruktører, der har lavet et fantastisk stykke arbejde.

I foråret er vores køkken endelig blevet færdigt, og dermed blev ombygningen af opholdsstuen afsluttet. Også her var det de mange frivilliges indsats, især fra de unge, der gjorde det muligt, at vi nu kan sidde i et friskrenoveret klublokale.

Og det er ikke kun os, der nyder godt af det; SDU har allerede holdt et bestyrelsesmøde her, Network for Youngpeople har haft en LAN weekend, SSW-Ungdom har holdt valgkamp og møde i klubhuset og ”Die Strand Räuber” bruger vores lokaler efter deres hus var brændt ned, bare for at nævne nogle af vores gæster.

Vi var også igen vært for Skt Hans Festen for SSF (Flensborg Nord) som desværre faldt sammen med den eneste regnvejrsdag i hele sommeren. Men alle deltagere og gæster fandt, at det var et godt event og den er helt sikkert kommet for at blive.

Fra afdelingerne

Roafdelingen

Den gode sommer satte også sit præg på ro-sæsonen 2018. Der var ture til Stralsund, Skanderborg, Spreewald og hver gang med mange deltagere, så mange, at der blev lånt både i de forskellige klubber. To ture til Hamborg trak også mange deltagere, og der blev roet flere ture ud til Hytten, der er blevet flittigt brugt.

Svendborgturen bød på en helt særlig oplevelse. Kongeskibet lå i havnen og robådene lå klar med rejste årer for at hilse regenten velkommen.

Året gav en del nye medlemmer, der også blev hængende i klubben, og en lun tirsdag aften klarede alle svømmeprøven, og det trods mange brandmænd i farvandet mellem de to broer ved Østersøbadet.

Flere fælles arrangementer i årets løb har styrket venskabet mellem afdelingerne, og når det har været muligt, har roerne bakket op om Biffen i Flensborghus.

Poloafdelingen

Efter at Michael Nørregård Eybye har værnet godt om Kajak-Polo-afdelingen i de sidste år, har afdelingen i starten af året valgt Till Kriza som ny formand.

I år har afdelingen for første gang været med i et projekt, der hedder “Uni-Sport”, som går ud på, at alle studerende fra Flensborgs Universitet kan prøve Kajak-Polo i op til et halvt år.

Det resulterede i 4 nye medlemmer, som nu er en del af Flensborg Roklub.

Udover det gik året med at hjælpe både de nye ungdomsspillere i gang samt de ovennævnte studerende.

Netop disse ungdomsspillere har været afsted til VT tuneringerne. Det ville ikke have været lykkedes, hvis ikke der var så mange engagerede medlemmer, det gavner og glæder poloafdelingen.

Poloafdelingen ser frem til at kunne sende de nye Uni-sport medlemmer afsted til turneringer til sommer, samt at de nye studerende igen får en god start i Flensborg Roklub.

Kajakafdelingen

Ved Standerhejsningen blev der døbt 3 børne- og ungdomskajakker og i løbet af året fik vi 3 nye havkajakker til de lidt mere erfarne voksenroere.

Ro-kursus i juni-juli måned var en stor udfordring. Allerførst en meget stor tak til de instruktører der trådte til, også med særdeles kort varsel! Der var 20 tilmeldte hvoraf 12 til 13 endte med at melde sig ind i klubben.

Turudvalget har haft succes med sine arrangementer i år: Til dels blev der sat nye, spændende mål, og alle ture blev gennemført.

Helkropstræning om onsdagen er blevet en stor succes! Kondirummet er blevet for lille, og dagligstuen er blevet inddraget. Vor instruktør Christel Skov Teschke gør det godt. Og hvor har vi godt af det!

Ungdomsafdelingen

I 2018 blev vores ungdomstrænere, der i lang tid har sørget godt for vores mindste medlemmer, færdige med deres skolegang og besluttede derfor, at de ikke længere kunne varetage rollen som instruktører i klubben. Som overgangsløsning overtog Bjørn Drube holdet. Nu har vi fundet 3 nye unge, der har lyst til at tage uddannelsen til instruktør og træner, og så bagefter stå for instruktion af juniorerne.

Praktiske ting

For at lette kassererarbejdet og bedre kunne holde styr på budgettet og regnskabet hele året igennem, er vi begyndt at samarbejde med Business Kompetenz Center (BKC). BKC er et firma, der laver bogholderi for små og mindre virksomheder. Deres opgave bliver derudover hver måned at give et overblik over forbrug fordelt på afdelingerne, og lave årsregnskabet i slutningen af sæsonen.

I starten af sæsonen havde vi en del problemer med vores IT-udstyr i klubhuset. Efter at vi har udskiftet en computer og forstærket vores W-Lan netværk har alle maskiner nu fin adgang og er klar til brug.

Efter at der i løbet af sommeren har været store problemer på stranden, både her og i Solitüde, er Flensborg By gået igang med at lave handlings- og udviklingsplaner for at lette presset på strandene. Det er forskellige politikere bla. fra SSW, samt TBZ, DLRG og Tourist Bureau der har sat sig sammen. De ser på skrald og “konsekvenser” af de lukkede offentlige toiletter på strandene, men der er også fokus på trafikken både oppe på gaderne og nede på stranden samt parkeringssituationen. Dette kan få stor indflydelse på vores hverdag her nede i klubben. Der er endnu ingen forslag fra byens side, men så snart vi har noget konkret bliver afdelinger og medlemmer informeret.

Derudover er der blevet grundlagt et borgerforum som hedder ”Wir am Ostseebad”, her er det beboerne fra nærområdet, der har sat sig sammen for at diskutere de problemer der er rundt omkring i hele området. Her er både Paddel Freunde og Flensborg Roklub kommet med. ”Wir am Ostseebad” kommer også til at lave fælles arrangementer som f.eks. at samle skrald på stranden. Sådanne tiltag vil bestyrelsen gerne støtte, og vi håber på at mange medlemmer møder op og deltager.

Den kommende sæson 2019

I bestyrelsen har vi klare ambitioner om at fortsætte den positive udvikling, klubben har været igennem de sidste par år. Vi satser på, at vi fortsat kan hæve vores medlemstal, og at vi kan skabe endnu bedre rammer sådan at vores medlemmer kan udøve deres sport på den bedst mulige måde og at klubhuset bliver endnu mere attraktivt som mødested for alle vore medlemmer. Dette gør vi sammen med SDU som har udarbejdet en investeringsplan for bygningen for de næste år. Derudover vil vi arbejde på at gøre det nemt for medlemmerne at hjælpe til med de opgaver der skal løftes på alle fronter, som IT, søgning af legater og instruktion.

Et af vores fornemste mål er fortsat at styrke det fællesskab der er vokset i løbet af de sidste år og som er blevet til en helt central del i vores forening.