Booking

Her har du mulighed for at booke roklubben til dit arrangement

Hvem kan leje:
Roere fra andre ro-eller kajakklubber efter forudgående aftale.
Roere i en nødsituation, kommende fra vandet.
Undtagelsesvis andre grupper med tilknytning til ro-eller kajaksporten, eller til SdU.

Hvad kan lejes:
Klubhuset med faciliteter til ophold og overnatning, robåde og kajakker med tilbehør.
Roklubbens hytte ved Roiskov, Gammelgab. Se særlig beskrivelse.

Hvornår:
I rosæsonen kun i weekender, hvor roklubben ikke selv har brug for klubhus og både.
I de sydslesvigske skolers ferier også på hverdage, hvor klubben ikke selv har brug for faciliteterne.
Under særlige omstændigheder kan der dispenseres for ovenstående regler.

Tilmelding og afbud:
Kan kun ske til gæstekoordinator; i god tid, dog senest 14 dage før tidspunkt for lejemåls begyndelse.
Samtidig træffes der aftale med gæstekoordinator om det praktiske i forbindelse med lejemålet. (betaling, nøgler, affaldsposer, rengøring etc.)
Evt. afbud skal meddeles Gæstekoordinator så hurtigt som muligt.

Send en mail til Gæstekontaken for at tilmelde dig.

Rengøring, affald m.m.
Hus og både skal afleveres rengjort. Evt. skader på indbo eller både skal meddeles Gæstekoordinator, og erstattes så hurtigt som muligt.
Affald må kun efterlades i autoriserede sække, som kan købes hos Gæstekoordinator. Alternativt må man tage eget affald med sig hjem. Vi beder om forståelse for, at affaldsspanden på vaskepladsen ikke benyttes.

Parkering:
Det er forbudt alle slags motorkøretøjer at køre ned til klubben.
Til parkering bedes man benytte de offentlige P- pladser ved Lachsbach eller for enden af Ostseebadweg.

Rygning og alkohol:
Det er forbudt at drikke alkohol i klubben, når der afholdes ungdomsaktiviteter i klubben(samt før og efter).
Der er totalt rygeforbud i hele huset.