Generalforsamling

Flensborg
Roklub søndag den 3. februar 2019 i klubhuset

kl. 12.30 – 14.30 Førstehjælpskursus

Inden
generalforsamlingen for alvor går i gang, er der tilbud om et
opfriskningskursus i førstehjælp omkring underafkøling og almindelig
hjerte-lunge redning ved hjertestop.

Undervejs
serveres der kaffe og småkager.

Kl. 15.00 Generalforsamling

Dagsorden

  
   a. Valg af dirigent
      b. Valg af protokolfører
      c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
      d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og
revisionsberetningen samt godkendelse af regnskabet
      e. Behandling af indkommende forslag
      f. Næste års mål og aktiviteter
            a. Nye udvalg

i. IT-udvalg

ii. Legat udvalg
            b. SUP – Stand Up Paddling
      g. Fastsættelse af kontingent og indskud
      h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf. §
6.4.1
      i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets medlemmer
jvf. § 6.5.1
      j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf.
§ 6.2
            a. Formand
            b. Sekretær
      k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8
      l. Eventuelt 

Næstformandens ord: