Generalforsamling 2021 er flyttet til søndag den 2. maj, 2021
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Flytningen sker på grund af den aktuelle Coronasituation og de mange restriktioner, der
følger med. Vi har ganske enkelt ikke mulighed for at afvikle den årlige generalforsamling
som den skal ifølge vedtægterne. Der var ellers booket et større lokale, men det er heller
ikke længere forsvarligt.
Bestyrelsen besluttede derfor på det seneste online-bestyrelsesmøde at den bedste
løsning var at flytte generalforsamlingen frem til den 2. maj 2021
På det tidspunkt kan vi forhåbentlig alle være med til et fysisk møde.
Standerhejsningen bliver som vi plejer, nemlig på dagen, hvor sommertiden begynder,
Søndag den 28. marts.