Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den

årlige generalforsamling 

Søndag den 2. februar i Klubhuset.

Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før generalforsamlingen. Her inviterer vores nye Mandags Sauna Gruppe til en afslappende gang wellness, med sauna, saunagus, peeling og måske en enkelt snaps med nogle mindre overraskelser.

Kl. 14.00 tager klubben hul på dagsorden, der også byder på nogle enkelte vedtægtsændringer

Dagsorden Flensborg Roklub 2020
02.02.2020 kl. 14.00

a. Valg af dirigent

b. Valg af protokolfører

c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og
revisionsberetningen samt godkendelse af
regnskabet

e. Behandling af indkommende forslag
a. Vedtægtsændringer (Se bilag)

f. Næste års mål og aktiviteter

g. Fastsættelse af kontingent og indskud
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og               indskud

h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf.         § .4.16

i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets                    medlemmer jvf. § 6.5.1

     a. Bestyrelsen foreslår Tilla Rebsdorf

j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf. §       6.2
a. Næstformand
b. Kasserer
k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8

l. Eventuelt