Tilmelding, hybrid, digital, login, votesup og zoom. Det blev en noget anderledes generalforsamling i år, hvor medlemmerne sad hjemme bag deres computerskærme og fulgte med.

I alt var ni stemmeberettigede roklubmedlemmer logget ind, og dermed var forsamlingen beslutningsdygtig. Alt blev da også afviklet i god ro og orden, og med hemmelige valg.

Det lykkedes ikke at få valgt en ny formand. Efter mange år på posten havde Bjørn Drube meddelt, at han ikke genopstiller, og da der ikke stod en kandidat på spring, er posten nu vakant. På næstformandsposten takkede Nano Goosmann af, og valgt blev Lars Christensen. Grete Andersen fortsætter som sekretær og den nu tidligere formand Bjørn Drube har sat sig på kassererposten. Der står altså stadig en aktiv, om end lidt mindre bestyrelse, klar til det kommende arbejde, og efter et corona-år har de en plan: Der skal gang i aktiviteterne igen, både nu med det samme til glæde og gavn for medlemmerne, og så igen efter sommerferien, hvor nye kan komme til.

Klubbens økonomi er god, planerne om udvidelse af klubhuset går videre, og reglerne for at køre i bil ned til klubhuset er stadig ikke afklaret.