Lørdag den 22.8. og 29.8. kl. 9.00 til 16.00

En intensiv introduktion til at ro kajak i Flensborg Roklub
• 22.8. er prøvedag og koster 20€
• 29.8. kan du fortsætte, når du har meldt dig ind i klubben.

Du kan herefter deltage i de ugentlige kajak-aftener, hvor man ror ca. 6-10 km, nyder naturen omkring Flensborg Fjord, øver ro-teknik, laver redningsøvelser, m.m. Aftenerne afsluttes som oftest med socialt samvær i klubhuset: Grill med fælles spisning, hyggesnak m.v.

Tilmeldinger til: Leiv Eirik Voigtländer, mail: lev@posteo.de
Tilmelding senest 16.8.2020