Lørdag den 7. januar 2017 kl. 13.00 i Roklubben

 – altså sæt X i kalenderen og tilmeld dig allerede i dag!

Mail roledelsen@flensborg-roklub.de – senest onsdag den 4. januar af hensyn til indkøb.

Vi starter med lidt godt at spise og drikke.

 I medbringer selv:  drikkevarer, højt humør og festlige indslag

Maden organiserer Lotte og Ane. Udgifter til mad deles, vi regner med ca. 10 € pr. person.

Vi håber, at rigtig mange har tid og lyst til at komme til en hyggelig dag i sjovt selskab.

Mange hilsener

Roafdelingen