Forslag til ændring – teksten med feder bogstaver er de nye forslag:

§1.Navn og almene forhold Klubbens navn er Flensborg Roklub med hjemsted i Flensborg. Klubben er stiftet den 28. juni 1935. Klubbens sprog er dansk. Klubbens stander er: To blå løver på gul bund med blå kant. Klubbens logo er to blå løver, til venstre for 3 vandrette bølger i lyseblå, gul og blå, herunder klubbens navn.

§1. Navn og almene forhold Klubbens navn er Flensborg Roklub med hjemsted i Flensborg. Klubben er stiftet den 28. juni 1935. Klubbens stander er: To blå løver på gul bund med blå kant. Klubbens sprog er dansk.

§4. Klubbens medlemskaber

Klubben er tilsluttet ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.“ (SdU), en landsdelsforening under ”Danske Gymnastik- og Idræts-foreninger” (DGI), relevante specialforbund under ”Dansk Idræts Forbund” (DIF) og ”Landessportverband” (LSV). Klubben anerkender organisationernes vedtægter og overordnede værdier.

§4. Klubbens medlemskaber

Klubben er tilsluttet ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.“ (SdU), en landsdelsforening under ”Danske Gymnastik- og Idræts- foreninger” (DGI), relevante specialforbund under ”Dansk Idræts Forbund” (DIF)

§5.1.3. Optagelsen har fundet sted, når indmeldelsesblanketten er afleveret til instruktør eller bestyrelsen og første kontingent er betalt.

§5.2.3. Modarbejder et medlem klubben kan en enig bestyrelse udelukke vedkommende fra klubben.

§5.1.3. Optagelsen har fundet sted, når indmeldelsesblanketten er påtegnet af bestyrelsen

§5.2.3. Modarbejder et medlem klubben, eller efterkom- mer det ikke sin forpligtigelse til klargøring, kan en enig bestyrelse udelukke vedkommende fra klubben.

§6.1 Klubbens overordnede ledelse udgøres af en bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg. Derudover findes der d.d. en roafdeling, en kajakafdeling, en poloafdeling, en ungdomsafdeling, en Stand Up Paddle afdeling, et fællesudvalg samt et PR/informationsudvalg alle med egen afdelingsansvarlig.

§6.1. Klubbens overordnede ledelse udgøres af en bestyrelse, mens den daglige
ledelse varetages af et forretningsudvalg. Derudover findes der d.d. en
roafdeling, en kajakafdeling, en poloafdeling, en ungdomsafdeling, et
fællesudvalg samt et PR/informationsudvalg alle med egen afdelingsansvarlig.

 

§6.2.1 Bestyrelsen består af:

a. formand, næstformand, kasserer og sekretær som forretningsudvalg b. en repræsentant for roafdelingen

c. en repræsentant for kajakafdelingen

d. en repræsentant for kajakpoloafdelingen

e. en repræsentant for Stand Up afdelingen

f. en ungdomsleder/ repræsentant for ungdomsafdlingen

g. en repræsentant for fællesudvalget

h. en repræsentant for PR/informationsudvalget

§6.2.1 Bestyrelsen består af:

a. formand, næstformand, kasserer og sekretær som forretningsudvalg

b. en repræsentant for roafdelingen

c. en repræsentant for kajakafdelingen

d. en repræsentant for kajakpoloafdelingen

e. en ungdomsleder

f. en repræsentant for fællesudvalget

g. en repræsentant for PR/informationsudvalget

§6.3.3 Afdelingerne afholder mindst et afdelingsmøde hvert år. På mødet lægges en aktivitetsplan frem til det næste møde. Stemmeberettiget til et afdelingsmøde er medlemmer, der har været aktive inden for afdelingen i den indeværende sæson.

§6.3.3 Afdelingerne afholder mindst to afdelingsmøder hvert
år. På møderne lægges en aktivitetsplan frem til det næste
møde. Stemmeberettiget til et afdelingsmøde er
medlemmer, der har været aktive inden for afdelingen i
den indeværende sæson.

§6.3.4 På afdelingsmødet, som skal afholdes inden klubbens ordinære generalforsamling, vælges en egen afdelingsledelse og en repræsentant til bestyrelsen. Afdelinger, der består af mere end 15 medlemmer, vælger herudover en repræsentant til fællesudvalget og PR/informationsudvalget. Desuden udarbejdes beretning og budgetønsker.

§6.3.4 På efterårsmødet, som skal afholdes inden klubbens
ordinære generalforsamling, vælges en egen
afdelingsledelse og en repræsentant til bestyrelsen.
Afdelinger, der består af mere end 15 medlemmer, vælger
herudover en repræsentant til fællesudvalget og PR/informationsudvalget.
Desuden udarbejdes beretning og budget

§7.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden 1. december og udsendes sammen med indkaldelsen.

§7.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes
til bestyrelsen inden 1. november og udsendes sammen med indkaldelsen