31.10.2020   PR Afdeling

Lock Down No.2

Sidste weekend (25.10.2020) var vi stadig i den heldige situation, og afsluttede roklubbens sommersæson 2020 med vores traditionelle standerstrygning.

I fredags blev broklappen løftet op, men nu kommer den længe frygtede Lock Down nr. 2.

Det betyder, at fra på mandag den 2.11.2020, lukker vi for alle aktiviteter i klubhuset og hvad der eller hører med ind under roklub-regi.

Forhåbentlig bliver situationen hurtig bedre, så vi igen kan åbne op for aktiviteter.

Indtil da ønsker Roklubben, at I kommer godt igennem denne anden runde, og så ses vi friske og raske igen når Lock Downen er overstået.

Bestyrelsen

 

Corona

Kære medlemmer Jeg skriver beskeden lige på tysk og dansk så alle forstår indholdet: Freitag hat die Landesregierung einen Erlass beschlossen, der folgendes beinhaltet: Alle Zusammenkünfte in Sportvereinen sind absofort untersagt, dies betrifft Tätigkeiten an Land und...

læs mere

Tillykke med guldåren

TillykkeGuldåren er roklubbens fornemme æresbevis og søndag den 2. februar 2020 gik den til to meget aktive roere: Paul Grant for sine 2.696 kilometer på vandet og Monika Kienass med 1.680 kilometer. Et kig i annalerne viser, at det er over 20 år siden Flensborg...

læs mere

Sauna & generalforsamling

Generalforsamling 2020 Indkaldelse til generalforsamling i Flensborg Roklub Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den årlige generalforsamling på Søndag den 2. februar i Klubhuset. Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før...

læs mere

Generalforsamling

Dagsorden

Flensborg Roklub Generalforsamling 2020
Sted: Flensborg Roklub
Dato: 02.02.2020
Tid: Kl. 14.00
a. Valg af dirigent
b. Valg af protokolfører
c. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning
d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og revisionsberetningen samt godkendelse af regnskabet
e. Behandling af indkommende forslag
a. Vedtægtsændringer (Se bilag)
f. Næste års mål og aktiviteter
g. Fastsættelse af kontingent og indskud
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud
h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf. § 6.4.1
i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets medlemmer jvf. § 6.5.1
a. Bestyrelsen foreslår Tilla Rebsdorf
j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf. § 6.2
a. Næstformand
b. Kasserer
k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8
l. Eventuelt

læs mere