Tillykke med guldåren

TillykkeGuldåren er roklubbens fornemme æresbevis og søndag den 2. februar 2020 gik den til to meget aktive roere: Paul Grant for sine 2.696 kilometer på vandet og Monika Kienass med 1.680 kilometer. Et kig i annalerne viser, at det er over 20 år siden Flensborg...

læs mere

Sauna & generalforsamling

Generalforsamling 2020 Indkaldelse til generalforsamling i Flensborg Roklub Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den årlige generalforsamling på Søndag den 2. februar i Klubhuset. Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før...

læs mere

Generalforsamling

Dagsorden

Flensborg Roklub Generalforsamling 2020
Sted: Flensborg Roklub
Dato: 02.02.2020
Tid: Kl. 14.00
a. Valg af dirigent
b. Valg af protokolfører
c. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning
d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og revisionsberetningen samt godkendelse af regnskabet
e. Behandling af indkommende forslag
a. Vedtægtsændringer (Se bilag)
f. Næste års mål og aktiviteter
g. Fastsættelse af kontingent og indskud
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud
h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf. § 6.4.1
i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets medlemmer jvf. § 6.5.1
a. Bestyrelsen foreslår Tilla Rebsdorf
j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf. § 6.2
a. Næstformand
b. Kasserer
k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8
l. Eventuelt

læs mere

Standerhejsning

Sæson 2019 - Nu er fjorden åben Den sidste søndag i marts lod Flensborg Roklub standeren gå til tops på klubhuset ved Østersøbadet, og dermed er sæsonen på fjorden åbnet. Efter måneder i vinterhi under bådehallens tag begyndte dagen da også traditionen tro med...

læs mere

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Flensborg Roklub Alle medlemmer er hermed inviteret til at møde op til den årlige generalforsamling Søndag den 2. februar i Klubhuset. Kom allerede kl. 12, hvis du trænger til lidt afslapning før generalforsamlingen. Her inviterer...

læs mere