Turforslag 3 – ca. 7 km   –  fra Flensborg Roklub til havnespidsen og tilbage                               08/04/2024 – PGR

Så snart bådene er sat i vandet ved Flensborg Roklub, sætter du kursen mod syd. Forlad badeområdet, der er markeret med hvide bøjer, så hurtigt som muligt, og lad badebroen i Østersøbadet ligge til styrbord, og sæt kursen mod skibsværftet.

 

Det er let genkendeligt med den store værftshal. Ruderklub Flensburg ligger omkring 300m lige bag broen ved Østersøbadet.


Hold lidt afstand til værftsfaciliteterne og moler, da bølgerne ofte interfererer i dette område. Uden for de 2 store fortøjningspæle ror du til styrbord mod Stadtwerke. Hold afstand til molen og de tilstødende kajanlæg (kølevandsudløb).

Derefter krydser du en lille bugt med Wassersportverein Galwicks marinaer og Niro Petersens fortøjningspladser (charterbåde).

Afhængigt af vinden kan du ro mere eller mindre langt ud i bugten.

Her er der i øjeblikket gule bøjer, der markerer en spærrezone.Det er forbudt at sejle på vandet bag dem.

Ro forbi Flensburger Fahrzeugbau (FFG) og Rheinmetall mod museumshavnen.

Museumshavnen er en del af den historiske havn i Flensborg by.

Museumshavnen består af anløbsbroen, Bohlwerk, en rekonstruktion af en historisk havnekran til mastesætning og havnen til åbne fiskerbåde, Lüttfischerhafen.

Der er en landingsfacilitet (kun til 1 båd) ved en rampe direkte ved begyndelsen af museumshavnen.

Der er en landingsfacilitet (kun til 1 båd) ved en rampe direkte ved begyndelsen af museumshavnen.

Bagved ligger skibsfartsmuseet og Flensborgs museumsværft i umiddelbar nærhed.

Der er en hyggelig café og Ben’s fiskebod i museumshavnen.

Ro forbi museumshavnen og ud mod spidsen af havnen. Til styrbord er der kajpladser til passagerskibe, som jævnligt lægger til og fra. Bag havnen med de “klassiske yachter” kan man lægge til ved en mole. Den er dog ikke særlig velegnet til udriggere.

Til venstre for indløbet af Mühlstrom (mindre vandløb, men pas på modstrøm!) er der en trætrappekonstruktion, hvor man kan gå i land afhængigt af vandstanden. Vær opmærksom på vanddybden på de enkelte trin. Hele konstruktionen er nogle steder meget glat. Den eneste anden mulighed at lægge til på stranden er ved en ministrand lige før Fischereiverein Flensburg (brug vandsko!).

Derefter går turen tilbage langs den østlige side af havnen med de mange fortøjningspladser. Her skal du holde øje med afgående lystbåde!

Et par moderne nybygninger og en gammel silo efterfølges af Flensborgs industrihavn med begrænset havneaktivitet.
I anden række ligger yachtværftet Robbe&Berking. Her finder du også Robbe & Berking Yachting Heritage Centre’s bibliotek med en af de vigtigste samlinger af antikvarisk yachtinglitteratur.

Vi forlader de gamle kajer og pakhuse til styrbord og kommer til den tidligere toldponton. Lidt længere nord for denne ligger en fortøjningspæl (Duc d’albe). Hvis du vil, kan du forlænge turen her i retning af Glücksburg (tur 2).

Hvis vi vil tilbage til roklubben krydser vi sejlrenden i omtrent denne højde i retning af de to fortøjningspæle foran skibsværftet. Pas på ind- og udgående skibe.
Fra skibsværftet fortsætter vi mod broen ved Ostseebad. Herfra kan du fortsætte til Roklubbens anløbsbro eller tage tur 1 til Okseøerne. Når du går ind i badeområdet, skal du passe på svømmere.