Turforslag 1 – ca. 16 km   –  fra Flensborg Roklub til Okseøerne                                26/03/2024 – PGR

Selvom der er lagt røde og grønne bøjer ud i Flensborg Fjord, er det kun Søvejsregler (KVR) der gælder. Først fra bøje FI 13 og FI 14 i retning mod havnen begynder en sejlrende hvor de tyske søvejsregler (Seeschifffahrtstraßenordnung) gælder. Det giver skibe, der sejler i sejlrenden, forkørselsret.

På fjorden bør man generelt bære redningsvest. Vandsko bør bæres, når man går i land på stranden for at undgå skader på fødderne.

Fjorden er ikke udsat for tidevand, men den gennemsnitlige vandstand kan variere med mere end en meter i stærk østlig og vestlig vind. I østenvind fra vindhastigheder på 5,5 m/s (4 Bft) er det ikke tilrådeligt at navigere.

I stærkere sydlige vinde kan denne tur heller ikke anbefales på grund af bølger. I dette tilfælde vil det være bedre at sejle langs den tyske kyst mod Glücksburg (turforslag 2).

Når du lægger til på stranden, skal du altid være opmærksom på sten.

Når bådene har forladt roklubben, sejler man først langs kysten i retning mod Wassersleben.
Der er et område med sten mellem Roklub-molen og Wassersleben havn, så man skal holde sig langt nok væk fra kysten (imaginær linje mellem molen og enden af det stenede område i Wassersleben havn).

Derefter sejler du mod udløbet af Krusåen. I midten af broen ligger grænsen mellem Danmark og Tyskland (grænseovergangen Skomagerhus). Grænsens forløb er markeret på søsiden med hvide båker.

Derefter sejler du langs den danske kyst i en afstand af ca. 50 meter. Først passerer man vildsvinehegnet, som ender her i fjorden og løber langs den dansk-tyske grænse helt ud til vestkysten. Formålet er at forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark.

Efter cirka 3 kilometer kommer du til Kollund. Her kan du lægge til ved Kollund Roklubs bro og skifte, hvis det er nødvendigt. Broen er dog kun i vandet i sommerhalvåret.

Derfra fortsætter ruten langs kysten til Kollund Strand, hvor der er en sandstrand. Her kan man lægge til. På vejen dertil er der dog nogle pæle i vandet, som er nemme at overse, når vandstanden er høj.
Om sommeren er der badning her, og du skal passe på svømmere. Der er et toilet på stranden.

Efter Kollund Strand bør du holde dig længere væk fra kysten, da der her er et lavvandet område på grund af en ås udmunding.
Efter yderligere 3,5 kilometer kommer du til Kohage, en sandrevle, hvor der også er en hvid båke til at markere grænsen.

Herfra sætter man så kursen mod Okseøerne (Store Okseø og Lille Okseø).
Der er også en sandbanke langt ude i vandet mellem den første Lille Okseø mod vest og fastlandet. Den Lille Okseø tilhører Københavns Lærerforening, og fortøjning er forbudt her. Hvis man sejler mellem de to øer, er der en lille anløbsbro på den Store Okseø, hvor man kan lægge til, hvis det er nødvendigt. Den er dog ofte optaget om sommeren. Ellers kan man også lægge til på stranden på den nordvestlige spids eller ved siden af broen.

På den Store Okseø, som er meget besøgt i weekenderne om sommeren, kan man spise picnic i et af de tre shelters eller på græsplænen og gå en lille tur rundt om øen, hvor der kun er et enkelt komposttoilet.

Fans af pølser gør klogt i at lægge til på den modsatte side af sandstranden ved Sønderhav og spise enten ved Bentes pølsevogn eller ved Annies kiosk. Der er toiletter og siddepladser på stranden.

Bagefter tager du samme rute tilbage, men denne gang rundt om ydersiden af den Lille Okseø.


Du kan forlænge turen via Glücksburg
(se tur 2 – ligger overfor på den tyske kyst) eller ved at fortsætte langs den danske kyst til Providence Restaurant & Cafe i Stranderød.

Der er mange sten i vandet bag den store okseø mod nordøst. Sørg for at holde afstand her.